Транспорт

Транспорт во сите
сектори, секаде

Организираме транспортни решенија по копнен, морски и воздушен пат за своите клиенти од сите сектори на индустријата и до сите дестинации во светот, кои се скорени да придонесуваат кон вредноста на стоката, а во исто време и да заштедуваат во испораката.

Копнениот транспорт е овозможен со опфат на патни и железнички услуги кои се направени во склад со вашите потреби за да се обезбедни пренос на стоката на најефикасен можен начин.

Логистички партнер на којшто можете да се потпрете

Постојана грижа за долготрајна и квалитетна соработка со своите клиенти, добавувачи, подизведувачи и сите заинтересиран страни.

Контакт