Шпедиција

Царинско посредување во и вон Македонија

Шпедицијата пред сé го опфаќа процесот на царинско посредување на стоки при увоз, извоз и/или реекспорт од и во Македонија.

Едноставно кажано докoлку сакате да купите нешто од странство за употреба во Македонија, или доколку имате нешто што сакате да го продавате од Макдонија во странство, Вам ви треба шпедитер.

Доколку сте заинтересирани за подетaлно објаснување на царинските процедури ве молиме контактирјате нé.

Логистички партнер на којшто можете да се потпрете

Постојана грижа за долготрајна и квалитетна соработка со своите клиенти, добавувачи, подизведувачи и сите заинтересиран страни.

Контакт